Dầu thủy lực Fusito

Giới thiệu chung về thương hiệu dầu thủy lực Fusito

Đôi nét về Fusito Group

 • Chất lượng tuyệt hảo và bất biến luôn là tiêu chí đầu tiên
 • Khôn chỉ chất lượng, kiểu dáng của sản phẩm cũng được đầu tư một cách ấn tượng, lộng lẫy và rất bắt mắt người nhìn
 • Với các sản phẩm có cùng chủng loại, chất lượng và xuất xứ, Fusito luôn có mức giá cả phù hợp
 • Dịch vụ chuyên môn chuyên nghiệp
 • Sức mạnh hàng đầu đến từ sự uy tín.
 • Luôn có chính sách hợp tác lâu dài cùng có lợi

Các sản phẩm của thương hiệu Fusito Group

 • Dầu nhớt ô tô và xe thương mại
 • Dầu cho máy hạng nặng diezen
 • Dầu hộp số tự động và hộp số sàn
 • Dầu bánh răng
 • Dầu xe máy
 • Dầu hàng hải và công nghiệp
 • Một số loại dầu mỡ khác.

Các loại dầu thủy lực hiện nay

Dầu thủy lực gốc khoáng

Dầu thủy lực phân hủy sinh học

Dầu thủy lực chống cháy

Ưu điểm của dầu thủy lực Fusito so với các thương hiệu khác

Dầu gốc khoáng chọn lọc và chất lượng

Các chất phụ gia tốt và hoàn hảo

Bảo vệ động cơ hiệu quả

Sản phẩm dầu thủy lực Fusito phân phối tại Việt Nam

Dầu HVI cao cấp ISO — VG46

Dầu thủy lực FUSITO Premium HVI68 (ISO-VG 68) 18L/xô

--

--

--

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dầu Nhớt Fusito

Dầu Nhớt Fusito

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

More from Medium

This is why I am voting for Beto

FIRE HORSE

🚨 OrcaDAO.

3 AI SEO Tools to Help You Beat the Competition