Dau Nhot O To Fusito

Đôi nét về Fusito Group

 • Chất lượng tuyệt hảo và bất biến
 • Kiểu dáng ấn tượng, lộng lẫy và rất bắt mắt
 • Giá cả hợp lý và luôn luôn rẻ hơn các sản phẩm có cùng chủng loại, chất lượng và xuất xứ
 • Dịch vụ chuyên nghiệp
 • Uy tín là số 1 và luôn coi đó là sức mạnh
 • Hợp tác lâu dài cùng có lợi.

Các sản phẩm của thương hiệu Fusito Group

 • Dầu ô tô và xe thương mại
 • Dầu cho máy hạng nặng diezen
 • Dầu hộp số tự động và hộp số sàn
 • Dầu bánh răng
 • Dầu xe máy
 • Dầu hàng hải và công nghiệp
 • Một số loại dầu mỡ khác.

Ưu thế của dòng nhớt này so với các sản phẩm khác trên thị trường

Bền bỉ — Siêu tiết kiệm nhiên liệu

Mạnh mẽ — Bảo vệ tốt động cơ máy

Êm mượt — Duy trì bôi trơn hoàn hảo

Những sản phẩm dầu nhớt ô tô mà hãng Fusito phân phối tại Việt Nam

Dầu nhớt ô tô Fusito dành cho Động cơ Diesel

Nhớt cho động cơ Diesel PREMIUM TURBO MAX 15W40 CI-4/SL 1L

Nhớt bôi trơn máy dầu PREMIUM TURBO MAX 15W40 API: CI-4/SL 4L

Dầu nhớt động cơ Diesel SUPER FORMULA D 0W30 API: CJ-4/SN 4L

--

--

--

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dầu Nhớt Fusito

Dầu Nhớt Fusito

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

More from Medium

Now What?

Destinationer

Bunch of destination signs on a pole

My short story of tennis